Heerz Tooya
ARV.I

Dimitar Solakov
Signs

19.10. – 10.11.2019
 • Missing alternative text
  Permafrost, 2019 Neon light / 15x105x4cm
 • Missing alternative text
  Permafrost, 2019 Neon light / 15x105x4cm
 • Missing alternative text
  Ice Caps, 2019 Neon-lights / 18,5x80x4cm
 • Missing alternative text
  Ice Caps, 2019 Neon-lights / 18,5x80x4cm
 • Missing alternative text
  Signs, 2019 Installation view Permafrost, 2019 Neon light / 15x105x4cm

In Solakov’s exhibition, there are two neon-lights stating Permafrost and IceCaps, each partially flickering. The neon-lights are signs stressing the global climate crisis with a lambent wit. They are emblematic of the insecure times we are living in, much like how flickering neon-lights in the film-noir genre depicts an apocalyptic mirroring of human desire and destruction.

In the gallery, the neon-lights are on twenty-four seven, stressing the visitors, the room, and its by-passers. Its obvious endeavor gets convoluted when looking at the flickering light as a depiction of our ambiguous approach to the climate crisis. The melting of ice caps and the rapid thawing of the arctic permafrost is real and will affect us all, but it seems like some of us are either in total denial, believing it to be a hoax, or too grounded in other realities focusing on keeping one’s job, paying the rent, taking the kids to school, keeping the drug-dealer happy, cutting one’s toenails, etc. Our human struggle to curb our fossil fuel emissions is as mundane as accepting cookies on the internet. We use our own and third-party cookies to improve our services, personalize your advertising and remember your preferences. If you continue browsing or click on the acce... yes, whatever, I press Accept or OK, all too well knowingly that these cookies help me have a firm grip of my comfortable status-quo, and at the same time knowing that it will not last. All of us and the magnitude of different opinions and ambiguous approach to the current global climate crisis is, as Solakov presents it, ambiguously perplexed, caught in some shady monkey business, with a glowing comic sans of what we humans are capable of knowing, denying, and imagine. - Lars Nordby

Dimitar Solakov (b. 1987) graduated from the New Bulgarian University in Sofia from the Department of Photography. His works have been shown in numerous international shows some of which are: “SUPERPOSITION: Art of Equilibrium and Engagement”, 21st Biennale of Sydney (Sydney, Australia), “What is Left”, (Veinna, Austria), “The Pleasures of Love” (Belgrade, Serbia), “The Power of Doubt” Times Museum (Guangzhou, China), Bienal de Cuenca XI (Cuenca, Ecuador), PHotoEspaña (Madrid, Spain), GRID Photographie Biennal (Amsterdam, The Netherlands, Sofia Contemporary (Sofia, Bulgaria), “All I Can Do Is Art” (Prague, Czech Republic), 56th October Salon (Belgrade, Serbia), “What Is Left?” (Vienna, Austria). He has had one-person shows in: ICA-Sofia (Sofia, Bulgaria), Incubate (Tilburg, The Netherlands), Sariev Contemporary (Plovdiv, Bulgaria), 0gms (Sofia). www.dimitarsolakov.com

Галерия Heerz Tooya представя самостоятелната изложба "Signs" на Димитър Солаков.

В изложбата на Солаков има два неонови, частично премигващи, светещи надписа, които съответно гласят Permafrost (Вечен мраз) и Ice Caps (Ледникови шапки). С брилянтно остроумие тези неонови надписи акцентират върху глобалната климатична криза. Те са емблематични за несигурността на времето, в което живеем, също както премигващите неонови светлини във филм-ноар представят апокалиптично отражение на човешките желания и унищожение.

В галерията надписите светят без прекъсване, като създават напрежение у зрителите, помещението и минувачите отвън. Явното им усилие бива изкривено, ако приемем, че неоновите светлини са отражение на двусмисления ни подход към климатичната криза. Топенето на ледниковите шапки и на вечния мраз е реално и ще засегне всички ни, но изглежда някои от нас или напълно го отричат, като поредната фалшификация, или прекалено са потънали в други реалности, въртящи се около това как да запазят работното си място, да си платят наема, да приберат децата от училище, да ощастливят нарко-дилъра, да си изрежат ноктите на краката и тн. Борбата на човечеството да обуздае емисиите на газове от изкопаеми горива е също толкова формална, колкото приемането на „бисквитките” в интернет. Използваме нашите бисквитки и тези на трети лица, за да подобрим услугите, персонализираме рекламите и запомним вашите предпочитания. Ако продължавате да браузвате или натиснете бутона „прие...”, да, все едно, натискам ОК или „приемам”, с пълното съзнание, че тези „бисквитки” ми помагат да държа здраво в ръцете си моето комфортно статукво, макар едновременно с това да знам, че то няма да трае дълго. Всички ние, както и магнитудът на различните мнения и двусмислен подход към сегашната глобална климатична криза, сме, както Солаков го представя, неясно объркани, примамени с искрящия, натрапчив шрифт в някакви съмнителни маймунджилъци, припомнящи за това, какво ние, човеците, сме способни да знаем, отричаме и си представяме.

-Ларс Нордби

Димитър Солаков (р. 1987 г.) завършва Нов Български университет през 2011, София. Художникът е участвал в редица международни изложби, част от които са: “SUPERPOSITION: Art of Equilibrium and Engagement”, 21 Биенале в Сидни (Сидни, Австралия), “What is Left”, (Виена, Австрия), “The Pleasures of Love” (Белград, Сърбия), “The Power of Doubt”, Times Museum (Гуанджоу, Китай), Bienal de Cuenca XI (Куенка, Еквадор), PHotoEspaña (Мадрид, Испания), GRID Photographie Biennal (Амстердам, Холандия), “Ritual Of The Habitual” (Пловдив, България), Sofia Contemporary (София, България), “All I Can Do Is Art” (Прага, Чехия), 56th October Salon (Белград, Сърбия), “What Is Left?” (Виена, Австрия). Представял е самостоятелни изложби на места като: Incubate (Тилбург, Холандия), Галерия Сариев (Пловдив, България), 0gms (София, България). www.dimitarsolakov.com

Превод: Милица Ганчева Минева.

Translated by Militsa Gancheva Mineva.

Many thanks to Malkia Inter Hostel and Tequila Bar in Veliko Turnovo.The exhibition is supported by Glarus Craftbeer and the Municipality of Veliko Turnovo.

Изложбата е подкрепена от Община Велико Търново и Крафт бира Гларус.

 • Veliko Tarnovo
 • Missing alternative text