Heerz Tooya
ARV.I

Nikola Grozdanov
I Know Why the Caged Bird Sings

19.03. – 04.04.2021
 • Missing alternative text
  I Know Why the Caged Birds Sings, 2021 Installation view
 • Missing alternative text
  I Know Why the Caged Birds Sings, 2021 Glass casting / 32x4,5x12cm
 • Missing alternative text
  I Know Why the Caged Birds Sings, 2021 Glass casting / 32x4,5x12cm
 • Missing alternative text
  I Know Why the Caged Birds Sings, 2021 Glass casting / 32x4,5x12cm
 • Missing alternative text
  I Know Why the Caged Birds Sings, 2021 Glass casting / 32x4,5x12cm
 • Missing alternative text
  I Know Why the Caged Birds Sings, 2021 Glass casting / 32x4,5x12cm
 • Missing alternative text
  I Know Why the Caged Birds Sings, 2021 Installation view

This is the first exhibition Heerz Tooya presents in its gallery space since the first lockdown in Bulgaria due to the Covid-19 Pandemic. We are proud to present the solo exhibition, titled I Know Why the Caged Bird Sings, with new works by Nikola Grozdanov.

For the installation presented at Heerz Tooya, Nikola Grozdanov has borrowed its title, I Know Why the Caged Bird Sings, from an autobiography by the poet Maya Angelou. The installation consists of ten footprints made of glass, all arranged as traces left by a collective image of us all. With his new series of works, Grozdanov sheds light on an issue that affects the everyday life of specific individuals or social groups, dealing with the duality of the discriminator and discriminated, the suppressor and suppressed. Behind each of the ten steps, a person has unveiled a fragment of him or herself. The transparency of the glass material allows the audience to catch a glimpse of what has been unveiled - a fragile moment additionally enhanced by the fragility of the glass.

- Lars Nordby

Nikola Grozdanov (b. 1988, Bulgaria) lives and works in Sofia, Bulgaria. He holds an MA (2014) and BA (2012) from the National Art Academy in Sofia, Bulgaria, and has previously studied at the Glyndor University in Wells, UK (2011). Grozdanov has been working with glass since 2008, mainly in the area of stained glass. From 2017 until 2020, he has lived and worked in Venice, Italy, as a collaborator in Berengo Studio 1989, which is focused on connecting contemporary art with the tradition of Murano glass. This is Nikola Grozdanov’s first solo exhibition and first exhibition at gallery Heerz Tooya.

Това е първата изложба, която галерия Heerz Tooya представя в своето изложбено пространство, след първото затваряне на България поради пандемията от Covid-19. С радост ви представяме настоящата самостоятелна изложба, озаглавена „Знам защо пее птицата в клетка“, с нови творби на Никола Грозданов.

За инсталацията, представена в Heerz Tooya, Никола Грозданов заимства заглавието „Знам защо пее птицата в клетка“ от автобиография на поетесата Мая Анджелоу. Инсталацията се състои от десет отпечатъка от стъкло, подредени като следи, оставени от колективният образ на нашето общество.Зад всяка от десетте стъпки, стои човек, разкрил част от себе си. Новата поредица от творби на Грозданов препращат към проблем, който е част от ежедневието на конкретни хора или социални групи. В своята настояща работа, автора се обръща към проблема за двойствеността на дискриминатора и дискриминирания, потискащия и потиснатия. Прозрачността на стъкления материал разкрива пред зрителя крехкостта на този проблем, допълнително засилен от чупливостта на стъклото.

Никола Грозданов (роден в София, 1988 г.) живее и работи в София. Придобива образователно-квалификационна степен магистър „Стенопис” в Националната художествена акадения, София (НХА) (2014) и образователно-квалификационна степен бакалавър „Стенопис” в НХА (2012). Специализира в университета Glyndor, Уелс, Великобритания (2011). Работи със стъкло от 2008 г., предимно в сферата на витража. В периода 2017-2020 г. живее и работи във Венеция, Италия, като колаборатор в Беренго студио 1989, свързващо съвременното изкуство с традицията на муранското стъкло.

Проектът е финансиран от Национален фонд “Култура” по програма “Творчески инициативи”

The project is funded by the National Culture Fund under the Creative Initiatives program