Heerz Tooya
ARV.I

Svet Lapcheva and André Baumecker
Fire Season

28.08. – 29.09.2020
 • Missing alternative text
  Fire Season, 2020 Svet Lapcheva & André Baumecker Installation view
 • Missing alternative text
  National Library of Brasilia André Baumecker Brazil, May 2019 (six months after the election) 187x147cm / Latex printed photography on canvas with red transparent polyester film on window.
 • Missing alternative text
  National Library of Brasilia (detail) André Baumecker Brazil, May 2019 (six months after the election)
 • Missing alternative text
  Mountains - view from the A1 Motorway Svet Lapcheva Bulgaria, 2018 187x147cm / Latex printed photography on canvas with red transparent polyester film on window.
 • Missing alternative text
  Mountains - view from the A1 Motorway (detail) Svet Lapcheva Bulgaria, 2018
 • Missing alternative text
  Fire Season, 2020 Svet Lapcheva & André Baumecker Installation view

Gallery Heerz Tooya is proud to announce the 2020 Open Call selected artists Svet Lapcheva and André Baumecker. Due to restrictions caused by the Covid-19 pandemic, the selected proposal is an intervention at the two large gallery windows facing its street. The exhibition by Lapcheva and Baumecker, titled Fire Season, is a bold reminder that the urgent challenges we are facing today is not a given and yet caught up in a web of representational hazard.

As we edge closer to the tipping point of climate catastrophe, the lack of political will to address the impending crisis becomes ever starker. It seems increasingly clear that the alliance of big government and multinational corporations acts not just in apathy towards, but in total opposition to, the good of the natural world. It’s often said that nature is a resource, but in 2020, who is nature a resource for? And how is this resource being subverted for political and economic gains to disproportionately benefit those already at the top?

The artists interrogate this concept of the interdependence between nature and humans through the lens of locally specific environmental events: wildfires. Both in Baumecker’s native Brazil, probably the best known global wildfire site for President Bolsonaro’s sustained devastation of the Amazon, and Lapcheva’s native Bulgaria, the manipulation and subversion of these crises plays out in complex ways. Baumecker and Lapcheva are particularly interested in the possibility that wildfires are often portrayed as being ‘natural’ when they are in reality manmade. In their work, they seek to probe the ways in which this is misrepresented, or simply not represented at all, by the media.

Central to 'Fire Season' is this theme of filtered and distorted information – we’re never quite getting the full story. For this site specific project, which can only be seen from the street, from outside the gallery, the artists are working with large format b&w prints, which are installed behind windows covered with red film. The film distorts and colours the images - allowing the audience only partial and altered view of the photographs.

There is a veil over the real issues that fuel the environmental crisis we are facing. The large-scale, purposeful destruction of nature in the name of national economies is not an isolated problem. While there are significant differences between cases globally, always central to this exploitation of nature are the consequences for local communities, indigenous people, and humanity at large. How do we think and talk about the link between nature, power, and humanity? And is it even possible to step outside our relatively recent homogenized global view of nature as owned by humans?” - Svet Lapcheva and André Baumecker

André Baumecker (b. 1987, Brazil) is an artist currently living and working in London, UK. Since graduating in Fine Art & Photography at Kingston University in London, Baumecker has worked with experimental analog and digital photographic processes, print and publication. His photographic works have been part of collective exhibitions in London, Palm* Photo Prize 2018, London. ‘A World Elsewhere’, Royal Shakespeare Theatre, UK. Foto8 Summershow, Foto8 Gallery, London, 2012.

Svet Lapcheva (b. 1990, Bulgaria) is an artist and producer based in London, UK. She holds a Film Studies BA degree from King’s College London, and a Masters in Design Management from Grenoble Ecole de Management. She has produced work globally for music, culture, and tech clients. Her personal photography practice focuses on travel.

Галерия Heerz Tooya с радост представя визуалните артисти Свет Лапчева и Андре Баумекер, чиито творби бяха избрани след отворена покана на галерията през 2020 г.. Поради ограниченията, предизвикани от пандемията Covid-19, избраното предложение представлява интервенция върху двата големи прозореца на галерията, обърнати към улица “Иван Вазов”. Изложбата на Лапчева и Баумекер, озаглавена „Сезона на пожарите“, е смело напомняне, че неотложните предизвикателства, пред които се изправяме днес, не са даденост, нещо повече - те са хванати в мрежата на опасността от представяне.

Ние сме опасно близо до необратима световна климатична катастрофа, а липсата на политическа воля за справяне с предстоящата криза е очевидна. Все по-ясно е, че взаимоотношенията между правителства и корпорации са знак не просто на апатия, те са в противовес на идеята за опазване на природата. Често гледаме на природата главно като ресурс, но през 2020 г. в чия полза е той? И по какъв начин ресурсите, които би трябвало да са всеобщи, се използват да служат главно за политически и лични интереси?

Разглеждайки локално-специфични екологични събития като горските пожари, авторите се интересуват от зависимостта между природа и общество. През последните две години, амазонските пожари са най-очевидния знак за систематичното унищожение на природата, което е подстрекавано от правителството на Болсонаро. Както в Бразилия, откъдето е Баумекер, така и в България, манипулацията на информация и използването на кризисни събития се разиграват по сложни начини. И въпреки че, горските пожари в различните части на света не са обвързани, общата незаинтересованост към последиците [от обезлесяване] е сходна. Баумекер и Лапчева са особено заинтересовани от начина, по който горските пожари често се представят като “естествени” и рядко се отразяват от медиите по целенасочен и аналитичен начин.

Най-значим за “Сезона на пожарите” е въпросът за филтрирането и преиначаването на информация - и защо, никога нямаме достъп до цялостната история. Червеното фолио, зад което са поставени двете широкоформатните черно-бели фотографии, видоизменя изображенията и създава неточна представа за съдържанието им.

Проблемите, които подхранват екологичната криза, пред която сме изправени [всички], често са прикрити. Мащабното и целенасочено унищожаване на природата в името на националната икономика не е изолиран проблем. Въпреки значителните разлики как се случва това в различните части на света, прекомерната експлоатация на природата има директни последици както за местните общности, така и за човечеството. По какъв начин разсъждаваме за връзката между природа, власт и човечество? Има ли начин да прогледнем отвън (относително скорошната глобална) идеята, че природата е ресурс, притежават от хората?”- Свет Лапчева & Андре Баумекер

Андре Баумекер (р. 1987г., Бразилия) фотограф, живее и работи в Лондон. Баумекер има бакалавърска степен по Изящни изкуства и фотография от университета Кингстън в Лондон. Баумекер работи с експериментални аналогови и цифрови фотографски процеси, печат и книгопечат. Участвал е в колективни изложби в Лондон: Palm *Photo Prize 2018, „Друг свят“ в Кралския Шекспиров театър и Foto8 Summershow, Foto8 Gallery.

Свет Лапчева (р. 1990, България) е продуцент работещ в сферата на култура, CGI, музика и нови технологии в Лондон. Има бакалавърска степен по Филмово изкуство от Кралския Колеж в Лондон и магистърска степен по Мениджмънт на дизайн и луксозни стоки от Grenoble École de Management, Франция. Личната й фотографска практика най-често документира пътешествия.

The exhibition is supported by Tequila Bar Fnky Mnky.

 • Tequila Bar Fnky Mnky