Press release / Текст на български по-долу

CARL MANNOV
“DVÆLER”
20.04 - 12.05.2019 / Preview  20.04 - 7pm

Gallery Heerz Tooya proudly presents the solo exhibition, titled Dvæler, with new paintings by visual artist Carl Mannov.


ZzzZZzz..zzz.... all words fade. Its shapes and figures dissolves to mush. Then, a mute shivering breeze. An open window whispers tales from the tree-shaded yard. Foot- dragging creatures creep up on you from its nooks. Fish slosh in a pond near by. Your fluids seep. Toes quivering. You lay down by the weeds, protected by tree crowns. Deep light comes through, projecting patterns on the dry dirt below.

One eye shut, the other half open, you find yourself in the state of dehydration. Illusory sensations occur: Baikushev’s pine appearing in front of you as a bulbous face with a sly grin – a sudden taste of its branches reaches your mouth. Ever felt your hard earned sense of self peeled off, leaving you numb? Your pulse turned sluggish. Its sedate rhythm puts your mind to rest - sleep - full cognitive hibernation.

Carl Mannov’s hand have been forced by sulky spirits. By a whim of animist slumber, a folkloric enigma has emerged. It reads: Resist work. Retire. Leave your urb and never come back.
- Tarald Wassvik


Carl Mannov (b. 1990, Denmark) is an artist currently living and working in Oslo, Norway. Since graduating from the Academy of Fine Art, Oslo in 2016, Mannov has exhibited internationally and is currently represented by Standard (Oslo) and Christian Andersen in Copenhagen. Recent exhibitions include ‘Positions’ at Art Basel Miami Beach, ‘Painting & Phenomenology’ at Salzburger Kunstverein, ‘Plant B’ at Molenbeek Skulptuur Parc and The Norwegian Sculpture Biennial 2017.

/ / 

Карл Маннов
“DVÆLER”
20.04 - 12.05.2019 / Откриване 20.04 - 19:00 часа

Галерия Heerz Tooya с гордост представя самостоятелна изложба, озаглавена Dvæler, с нови платна на художника Карл Манов.


ZzzZZzz..zzz.... всички думи избледняват. Формите и фигурите им се разтварят на каша. След това безшумен, потреващ бриз. Отворен прозорец нашепва истории от сенчестия двор. Разни същества изпълзяват от ъглите му, тътрузейки крака и те полазват. В близкото езерце цъмбуркат риби. Телесните ти течности се просмукват. Пръстите на краката потреперват. Лягаш до бурените, прикрит от дърветата. Процежда се наситена светлина, която рисува причудливи форми в прахта.

С едно затворено око, а другото притворено, се оказваш в състояние на обезводнение. Сполитат те илюзорни усещания: виждаш пред себе си Байкушевата мура като възлесто лице с лукава усмивка – до устата ти внезапно достига вкуса на клоните й. Случвало ли ти се е да усетиш как мъчно извоюваното ти усещане за Аз се свлича от теб и те оставя безчувствен? Пулсът ти става муден. Упоеният му ритъм успокоява ума ти – спи – когнитивен зимен сън.

Ръката на Карл Манов е движена от sulky духове. По силата на приумица на анимистична дрямка възниква фолклорна енигма. На нея пише: Отхвърли труда. Оттегли се. Откажи се от ърбана в себе си и не се връщай назад.
- Таралд ВасвикКарл Манов (роден в Копенхаген, Дания) е художник, който понастоящем живее и работи в Осло, Норвегия. Манов завършва академията за изящни искуства в Осло през 2016г. Излагал е в различни страни по цял свят и в понастоящем е представляван от Галерия „Standard” (Осло) и Галерия „Christian Andresen”  в Копенхаген. Сред последните му изложби са „Позиции” в Art Basel Miami Beach, „Живопис и феноменология” в Salzburger Kunsverein, „Завод Б” в Molenbeek Skulptuur Parc и Норвежкото биенале за скулптура през 2017г.


Translated by Martin Petrov / Превод: Мартин Петров


Dvæler, 2019
Installation view


Dvæler, 2019
Installation view

Untitled (Dvæler), 2019
53x32cm
Charcoal on found fabric, artist frame

Untitled (Dvæler), 2019
30x50cm
Oil pastel on found fabric

Dvæler, 2019
Installation view

Untitled (Dvæler), 2019
53x32cm
Charcoal on found fabric, artist frame

Untitled (Dvæler), 2019
53x32cm
Charcoal on found fabric, artist frame

Untitled (Dvæler), 2019
Installation view, artist frame (detail)

Untitled (Dvæler), 2019
30x50cm
Oil pastel on found fabric


_ _

The exhibition is supported by / Изложбата е спонсорирана от: Municipality of Veliko Turnovo / рограма "Изкуство и Култура" на Община Велико Търново, Glarus CraftBeer, Statens Kunstfond, and Office of Contemporary Art Norway.        

Mark